Halsbetennelse

Halsbetennelse eller tonsillitt, er en sykdom som i hovedsak er lokalisert til mandlene bak i halsen og området rundt dem. Både virus og bakterier kan være årsak til halsbetennelse. Halsbetennelse er en sykdom i seg selv, men det kan også være et symptom på andre underliggende tilstander som lymfebetennelse.

Halsbetennelse smitter ofte barn og unge, men kan forekomme i alle aldre. Typiske symptomer er hals- og svelgsmerter. Om tilstanden er forårsaket av bakterier, kan den behandles med antibiotika i alvorlige tilfeller. De aller fleste tilfellene er forårsaket av virusinfeksjoner, hvor antibiotika ikke hjelper i det hele tatt. Forløpet er ellers også vanligvis godartet.


Årsaker til halsbetennelse


Halsbetennelse utvikler man enten ved å bli smittet av bakterier eller virus.


Halsbetennelse grunnet bakterieinfeksjoner


Det er vanlig å forbinde halsbetennelse med bakterier. De vanligste og viktigste bakteriene som leder til halsbetennelse er gruppe A streptokokker. Man blir smittet ved dråpesmitte, hvor luftbårne dråper spres fra en syk person til en frisk person. Smitten kan også skje gjennom hudkontakt, hvor en frisk person får smittedråper på huden fra en syk person.

Inkubasjonstiden, det vil si tiden fra man blir smittet til man utvikler sykdomssymptomer, er stort sett to til fire dager, men kan også være kortere.


Halsbetennelse grunnet virusinfeksjoner


Inkubasjonstiden for virusutløst halsbetennelse er lengre enn for bakterieinfeksjoner. For lymfebetennelse som CMV-infeksjon (kyssesyken) er inkubasjonstiden opp til seks uker. Halsbetennelse forårsaket av virus kan dreie seg om flere typer luftveisvirus som adenovirus, og Epstein-Barr virus, som medfører generell lymfeknutehevelse og inkluderer nesten alltid tonsillene. Smitten spres via mikrodråper fra den infiserte personens luftveier.


Symptomer på halsbetennelse

  • Hals- og svelgsmerter (noen ganger har personen smerter ut i ørene).
  • Rødme bak i halsen og forstørrede tonsiller, ofte med pussbelegg
  • Feber.
  • Forstørrede lymfeknuter på halsen.
  • Ved halsbetennelse forårsaket av virus, utvikles symptomene mer langsomt. Ofte er personen også samtidig forkjølet.
  • Ved halsbetennelse forårsaket av visse virus er det ofte små blemmer på tonsillene og i ganen. Blemmene sprekker ofte i løpet av noen dager, hvorpå det oppstår små sår. Disse sårene kan være svært smertefulle.
  • Ved streptokokkutløst halsbetennelse har man ofte forstørrede tonsiller med pussbelegg, samt signifikant rødme i slimhinnene i bakre del av svelget. Pasienten har oftest smerte i halsen hele tiden, og kan ha høy feber med dårlig ånde (på grunn av bakterier). Man kan bli ganske dårlig og medtatt av sykdommen.


Hvordan stilles diagnosen halsbetennelse?


Legen stiller diagnosen ut i fra det kliniske bildet og den klassiske sykehistorien. Dette kan støttes av halsprøver/halspensel til dyrking eller PCR-prøver, og eventuelt i enkelte tilfeller ved blodprøver.


Sykdomsforløp og komplikasjoner til halsbetennelse


Halsbetennelse er vanligvis en godartet sykdom som går over i løpet av en til to uker. Ved streptokokkutløst halsbetennelse kan det forekomme komplikasjoner som skarlagensfeber og andre komplikasjoner som bylldannelse i tonsillene med verk. Oftest forekommer dette kun på én side, og kan også medføre ørebetennelse og bihulebetennelse.


Behandling av halsbetennelse


Halsbetennelse forårsaket av bakterier kan behandles med antibiotika, men dette er langt i fra alltid nødvendig. Ved mildere sykdomstilfeller pleier sykdommen å gå over av seg selv, uten noe som helst behandling. Streptokokker kan behandles med penicillin, eller om personen har penicillinallergi kan man bruke erytromycin eller klindamycin, men det er legen som starter denne behandlingen ved behov.

Virusutløst halsbetennelse behandles ikke aktivt, men går over av seg selv i løpet av en til to uker, unntatt kyssesyken som kan vare ved i uker til måneder før man blir helt frisk igjen.


Gode råd vedrørende halsbetennelse

  • Ved symptomer på halsbetennelse med feber og generell sykdomsfølelse bør man oppsøke lege.
  • Svelgproblemer og smerter kan lindres med varme drikker og flytende kost.
  • Drikk mye væske.

Publisert: 2016-10-13

Forfatter: Göran Günther, overlege, spesialist infeksjonssykdommer, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Updater: Hanne Brekke, MD, spesialist i indremedisin, LIS mikrobiologi og infeksjonssykdommer.