Annonsere hos NetHealth.no

NetHealth.no vokste fram i Sverige gjennom Netdoktor.se AB. I Sverige er Netdoktor.se landets ledende helseportal, med et mål om å forbedre folkehelsen i form av helseopplysning og medisinsk informasjon på et språk som alle kan forstå.

NetHealth.no er den norske varianten av Netdoktor.se, og ønsker å bidra til å utjevne kunnskapskløften mellom helsepersonell og befolkning. 

Netdoktor ble grunnlagt i 1999, og er representerte i Danmark og Sverige som markedsledende aktører innen helse og medisinsk informasjon. Siden 2010 har NetdoktorPro eksistert (i Sverige) som en digital plattform for leger og helsepersonell. NetdoktorPro inneholder medisinsk informasjon som er ment for leger, skrevet av leger.

Hvorfor samarbeide med NetHealth.no

  • Nå en spesifikk målgruppe ved hjelp av bannere og videomateriale for nedlasting
  • Være synlige i et troverdig og uavhengig miljø
  • Påvirke/nå besøkerne når de aktivt søker etter informasjon
  • Det redaksjonelle innholdet er skrevet av medisinske spesialister/leger.  Dette gir innholdet en høy troverdighet. NetHealths redaksjon opptrer helt uavhengig mot kunder og andre interessenter.  

Målgrupper

  • Pasienter, pårørende og konsumenter fordelte på spesifikke faktaområder som Barn, Mage og tarm, og Hud og hår.

Konsept

Hovedsponsorskap

NetHealth opplyser  og løfter, i form av redaksjonelt innhold, kampanjen og området for kampanjen under samarbeidstiden. Hovedsponsoren får via bannere, video og firmaprofil, en mulighet til å påvirke målgruppen gjennom interaksjon og kommunikasjon. Kontakt oss for mer informasjon.

Kampanje

Nå en spesifikk målgruppe innen helse og medisinsk informasjon under en begrenset tid. Velg blant bannere, video, tekstlinker og nedlastingsbart materiale. Kontakt oss for mer informasjon, og for å planlegge din kampanje.

Markedsundersøkelse

NetHealth tilbyr markedsundersøkelser  som er rettet mot allmennheten. Disse undersøkelsene er nettbaserte, og administreres av NetHealth. Vi jobber med garanterte måltall for disse undersøkelsene. Kontakt oss for mer informasjon.

Kjerneverdiene til alle våre samarbeid:

Opplysningskampanje

Målet med en opplysningskampanje fra NetHealth er å spre og øke kunnskapen om årsaker og behandlinger innen et spesifikt (terapi)område. Mørketall og uvitenheten rundt sykdommer og behandlinger er ofte mye større enn antatt.

NetHealths opplysningskampanje bygger på såkalt e-learning; et digitalt kurs i fem trinn, etterfulgt av en demografisk undersøkelse og markedsundersøkelse. NetHealth vil ved hjelp av sine egne kanaler og en PR-konsulent, spre budskapet og resultatet videre til allmennheten. Kampanjekjøperen vil selvfølgelig få sitt eget resultat som kjøperen selv kan spre eksklusivt via egne kanaler og partnere.

NetHealth garanterer måltall som gjelder både besøk på kampanjesiden, og antall personer som har gjennomført hele kurset. Kontakt annonsere@nethealth.no for mer informasjon.

Publisert: 2015-10-01

Forfatter: NetHealths redaksjon