Du er her: Hjem » Generelt » Artikler » Medlemsvilkår

Medlemsvilkår

Vilkår mellom Netdoktor.se AB(org. Nr 556615-8472), via Nethealth.no, nedenfor oppgitt som NH, og den fysiske personen, nedenfor oppgitt som medlem som registrerer et medlemskap på nettstedet Nethealth.no. Medlemmer skal betraktes som personer uten medisinsk kunnskap eller bakgrunn.

Nethealth.no er et nettsted som inneholder helseinformasjon. Materialet på Nethealth.no verken kan eller skal erstatte en profesjonell, medisinsk konsultasjon, som et legebesøk. Innholdet på Nethealth bør heller ikke utgjøre grunnlaget for en diagnose eller behandling, men i stedet ses som et supplement til den ordinære helsepleien.

På Nethealth.no finnes også tjenester som forum, blogg, Spør legen og Spør eksperten (nedenfor fellesbetegnelsen «Tjenester»), som kun kan benyttes eller tilgodegjøres med et medlemskap. Medlemskapet og tjenestene er kostnadsfrie.

Disse vilkårene gjelder ved benyttelse av informasjon og tjenester som blir tilgjengelige ved et medlemskap på Nethealth.no.
Følgende vilkår gjelder ved medlemskap på Nethealth.no. Det er kun tillatt å registrere ett (1) medlemskap per fysisk person.

Medlemskap

1. Den som ønsker å bli medlem må registrere brukernavn, mailadresse og øvrige opplysninger som NH etterlyser. For å fullføre registreringsprosessen må Nethealths personvernretningslinjer i tillegg til ovennevnte medlemsvilkår, godkjennes. Observer at vilkårene kan bli endret. De aktuelle medlemsvilkårene finnes alltid publiserte på Nethealth.no.

1.1 Medlemmet gir sitt samtykke ved registreringen, til at NH med automatisk databehandling, forvalter personopplysninger om sine medlemmer; delvis de opplysningene som medlemmet har oppgitt i forbindelse med registreringen, og delvis de opplysningene som medlemmet har valgt å registrere/publisere innenfor rammen av NHs tjenester. Eventuelle innsamlede person- og adresseopplysninger forvaltes i tråd med personopplysningsloven, og videreformidles ikke til en tredjepart.
Samtykket kan, når som helst dersom medlemmet ønsker det, trekkes tilbake via medlemsinnstillingene på nettstedet, eller ved å kontakte NH (redaksjonen@nethealth.no). I slike tilfeller slettes medlemmets profil fra nettstedet. Informasjon som medlemmet har publisert via dialogtjenester som forum, blogger, artikkelkommentarer, spørsmål som er stilt til lege eller ekspert og i chatter, slettes ikke. Statistiske spor som medlemmet har etterlatt seg, som for eksempel avstemningrespons, slettes heller ikke.

1.2 Medlemmet har rett til å, maks en gang per år, skriftlig (og med underskrift) kreve å få vite hvilke opplysninger som behandles. Medlemmet har dessuten rett til å, når som helst, kreve rettelse av eventuelle feilaktige eller endrede opplysninger. Videre kan medlemmet (skriftlig eller via sine medlemsinnstillinger) motsette seg behandling av personopplysninger med markedsføringshensikt. Opplysningene sperres da fra en slik bruk.

1.3 Medlemmet er opplyst om at NH kan komme til å sende informasjon og markedsføringsmateriale til medlemmet via mail, med de opplysningene som medlemmet har oppgitt ved registrering. NH kan også komme til å bruke en sammensetning av informasjonen med statistisk hensikt, og opprette summerte rapporter. Disse rapportene kan bli gitt til NHs samarbeidspartnere og annonsører, men kommer ikke til å avsløre personlig, identifiserbar informasjon.

Medlemmets ansvar og pliktigheter

2. Medlemmet er forpliktet til å oppføre seg på en respektabel måte, og til å følge gjeldende norsk lovgivning.

2.1 Medlemmet har et ansvar for å ikke utnytte tjenestene med den hensikt å henvise og/eller linke til andre nettsteder som:

 • er ulovlige i Norge.
 • kan virke støtende eller på andre måter uegnede.
 • på forskjellige måter oppfordrer til selvskading i enhver form. 
 • kan anses å invadere rettighetene til en tredjepart.

2.2 Medlemmet holdes selv ansvarlig for all materiale som medlemmet publiserer på NH, og:

 • må selv ha opphavsretten til materialet. Dersom medlemmet refererer til andre personers materiale, skal kilder tydelig oppgis.
 • bør angi en troverdig kilde til informasjon som ikke er personlig opplevd eller opplevd av nære slektninger. 
 • får ikke avsløre personopplysninger til en tredjepart, eller annen informasjon som kan kobles til individer. 
 • får ikke på noen måte drive salgsvirksomhet eller markedsføre/reklamere for produkter/kommersielle virksomheter. 
 • bør i den grad det er mulig, sørge for at materialet er sannferdig. 
 • får ikke legge ut materiale som av forskjellige grunner kan oppleves som støtende, rasistisk, pornografisk, truende, eller som innebærer ærekrenkelse eller oppmuntrer til ulovlige aktiviteter, eller på andre måter betraktes som uskikket. 
 • får ikke laste opp innhold som oppfordrer til selvskading av enhver form. 
 • får ikke laste opp materiale som kan inneholde datavirus, trojaner eller andre skadelige koder.
 • får ikke skrive selvmordsbrev eller true med å ta sitt liv. 
 • får ikke sende spam eller kjedebrev, og heller ikke meldinger som ikke er relevant i den aktuelle sammenhengen. 
 • Er opplyst om, og aksepterer at all materiale som medlemmet velger å publisere på nettsiden, blir synlig for andre medlemmer avhengig av hvordan medlemmet angir at informasjonen skal lagres.

2.3 Videre er medlemmet ansvarlig for å ikke misbruke tjenestene ved uautorisert tilgang som leder til at informasjonen misbrukes, ødelegges eller forvanskes av uvedkommende. Medlemmet er pliktig til å rapportere om andre medlemmers misbruk eller overtredelser av gjeldende vilkår eller regler, via nettsidens rapporteringsfunksjon.

2.4 Opplysninger vedrørende innlogging for medlemskapet må beskyttes slik at en tredjepart ikke får tilgang til opplysningene. Medlemmet er derfor forpliktet til å beskytte disse opplysningene, og behandle de som et personlig verdibevis.

NHs ansvar og begrensninger

3. NH er ansvarlig for å holde tjenestene i drift døgnet rundt. Avbrudd kan imidlertid forekomme på grunn av feil, service eller oppgradering. Enkelte nye tjenester som gjøres tilgjengelige for test, kontroll eller undersøkelser, kan uten forvarsel stenges - for eksempel ved test av nye funksjoner.

3.1 Ved spørsmål eller problemer angående medlemskapet, skal NH innen rimelighetens grenser, bistå medlemmet med support per mail (redaksjonen@nethealth.no).

3.2 NH sørger for å på beste mulige måte, opprettholde og sikre tjenestene, men skal ikke holdes ansvarlig for tap eller forvansking av informasjon eller data som formidles via tjenestene. NH kan heller ikke holdes ansvarlig for uautorisert tilgang, ødeleggelse eller forvansking av informasjon eller ressurser vedrørende medlemmets, NHs eller andres tjenester.

3.3 NH tar ikke ansvar for medlemmets eller andres bruk av tjenestene, ikke heller for informasjon eller data som medlemmet eller andre registrerer, publiserer, kopierer, mottar, sender eller gjør tilgjengelig på andre måter.

3.4 For å opprettholde tjenestene og kontrollere at medlemmet følger sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, eier NH retten til å, uten pliktighet, granske informasjon og data som medlemmet kommuniserer eller publiserer gjennom tjenestene. Uten forvarsel har NH enerett til å helt eller delvis fjerne informasjon eller data hvis innhold ifølge NHs vurdering, strider med disse vilkårene.

Gyldighetstid og oppsigelse

4. Medlemskapet gjelder inntil videre. Oppsigelse kan umiddelbart gjøres gjennom medlemsinnstillingene på nettsiden, eller ved å kontakte redaksjonen på mail (redaksjonen@nethealth.no) med følgende opplysninger: brukernavn og mailadresse, der medlemsopplysningene behandles på lik linje som under punkt 1.1.

4.1 I de tilfellene der medlemmet misbruker tjenesten på en slik måte at det anses å stride mot punkt 2-2.4, eller generelt ikke oppfyller sine forpliktelser mot NH, har NH rett til å med umiddelbar virkning, helt eller delvis begrense medlemmets tilgang til tjenestene, og i tillegg si opp medlemskapet med umiddelbar virkning der medlemsopplysningene behandles på lik linje som under punkt 1.1. NH har rett til å oppfordre til skadeerstatning dersom medlemmet utøver misbruk eller uanstendig adferd som strider mot disse medlemsvilkårene.

4.2 Dersom medlemmet oppgir feilaktig kontaktinformasjon eller ikke benytter seg av tjenestene under en lengre periode (12 måneder), har NH fullmakt til å avslutte medlemskapet uten varsel, der medlemsopplysningene behandles på lik lunje som under punkt 1.1.

5. Ettersom medlemskapet er personlig, får ikke medlemmet overlate det til en tredjepart.

Publisert: 2015-10-01

Forfatter: Besima Aho, Redaksjonssjef