Redaksjonelle retningslinjer for Nethealth AB

Nethealths mål er å forbedre folkehelsen i form av helseopplysning og medisinsk informasjon på et språk som alle kan forstå. På denne måten medvirker Nethealth til utjevning av kunnskapskløften mellom leger og befolkning.

Norske leger, spesialister og andre medisinske eksperter skriver, redigerer og oppdaterer innholdet på Nethealth.no, i tillegg til besvaring av spørsmål fra brukerne i postkassene online.
Samtlige tjenester på Nethealth, som for eksempel communities, er utarbeidet av et redaksjonelt team bestående av leger, journalister og webutviklere. Det redaksjonelle materialet er under uavhengig kontroll av Nethealth og deres medisinske eksperter.

Nethealth.no er en tjeneste som er gratis for brukeren, med unntak av spesifikke tjenester som kan være avgiftsbelagte. Virksomheten finansieres i all hovedsak av sponsorer og synlig annonsering på Nethealths sider. Det er viktig å påpeke at det redaksjonelle innholdet er helt uavhengig, og at sponsorer og annonsekjøpere ikke kan påvirke innholdet til tekster og annet materiale.

Redaksjonelt arbeid/arbeidsmetode: Nethealths redaksjonelle team består av redaksjonssjef, redaktører (journalister), medisinsk sjef (lege) og webutviklere.

Det redaksjonelle innholdet til Nethealth i form av pasient- og ekspertintervjuer i tillegg til nyheter, skrives av redaktører som jobber på Nethealth.no. Alt faktainnhold – det vil si medisinske tekster, skrives av medisinske eksperter. Faktainnhold bestilles av redaksjonssjefen til Nethealth, som sammen med Nethealths medisinske sjef som også er lege, velger egnet ekspert.

Det redaksjonelle teamet avgjør hvilke nyheter som tre ganger i uken publiseres på Nethealth, og som i tillegg sendes ut i form av nyhetsbrev. Nyhetene er re-writes som er hentet fra landets største aviser og nyhetsbyråer.

Redaksjonen jobber med forskjellige områder/temaer. Redaktøren er ansvarlig for området/temaet, men materialet diskuteres og planlegges med redaksjonteamet.

Nethealth består av terapiområder, som for eksempel nevrologi, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Områdene opplever ulike fokusgrader i løpet av året.

Det redaksjonelle innholdet er uavhengig. Dette innebærer at verken sponsorer eller annonsekjøpere kan påvirke innholdet til tekster eller annet materiale.

Ikke-redaksjonelt innhold er annonsemerket, og skiller seg på denne måten tydelig ut fra det redaksjonelle innholdet.

Publisert: 2015-10-01

Forfatter: Besima Aho, Redaksjonssjef