Du er her: Hjem » Kvinnelig helse » Artikler » Utflod

Utflod

Alle kvinner har noe utflod fra skjeden (vagina). Dersom den øker i mengde er det oftest en normalvariasjon. Det man først og fremst må være oppmerksom på er om utfloden er meget rikelig, illeluktende eller farget. Rød-, svart- eller gulfarget utflod kan skyldes en tilblanding av blod. Er den grønnaktig er det oftere en bakteriell overvekst.

Årsaker til utflod

Miljøet i skjeden er spesielt. Kvinner i fertil alder (mellom puberteten og overgangsalderen) produserer hormonet østrogen, som dels stimulerer skjedens slimhinne til å vokse seg tykkere (det blir flere celler), dels til økt utskillelse av glykogen (et slags sukker). Glykogenet fungerer som næring for melkesyrebakterier.

Når melkesyrebakteriene (laktobasillene) bryter ned glykogen dannes melkesyre (laktat) og pH-verdien (surhetsgraden) synker da fra cirka 5.5 til 3.5-4.0. Det vil si at miljøet blir surere. Den lave pH-verdien fungerer som en infeksjonsbeskyttelse ettersom det er få andre bakterier enn melkesyrebakteriene som overlever i det sure miljøet. Dersom skjeden ikke hadde hatt denne beskyttelsen ville sykdomsfremkallende bakterier lett kunne infisere livmoren og dermed true kvinnens helse. Det finnes en del spørsmål som man ikke riktig vet svaret på. Hvordan får kvinnen sine melkesyrebakterier? Trolig fra sin mor allerede ved fødselen. Har alle kvinner samme slags melkesyrebakterier? Nei, men mye tyder på at det er noen arter som er felles. Dersom kvinnen får sine melkesyrebakterier allerede ved fødselen – hva hender med melkesyrebakteriene siden? Det vet man ikke sikkert, men trolig finnes de i skjeden i små mengder.

Under en menstruasjonssyklus varierer utfloden. De første to ukene av syklus produseres østrogen som gjør at skjedens sekret blir mer rikelig og litt tykkere, og fargen er da hvit. I forbindelse med eggløsningen utsondres et gjennomsiktig sekret, nesten som eggehvite. Utfloden har en syrlig lukt som minner om yoghurt. Etter eggløsningen skiller kvinnen ut både østrogen og progesteron. Da endres skjedens sekret igjen, slik at utfloden blir mer gulaktig og seigere.

Symptomer ved utflod


Hva kan endre utfloden uten at det er noe galt?

Graviditet
Ved en graviditet vokser ofte slimhinnen (særlig i begynnelsen av svangerskapet) og glykogenproduksjonen øker slik at pH-verdien kan bli enda lavere (surere). Den rikelige, men normale utfloden kan oppleves noe besværende.

Amming
Under ammeperiodens første måneder produserer kvinnen svært lite østrogen. Det gjør at melkesyrebakteriene minker og pH-verdien blir høyere (mindre sur) og slimhinnen tynnere. Slimhinnen blir skjørere og ved samleie kan det gjøre vondt og til og med blø litt.


P-piller
Om kvinnen bruker p-piller hemmes eggløsningen, og utflodens normale variasjon opphører.

P-stav eller hormonspiral og minipiller
Disse prevensjonsmidlene inneholder bare progesteron (gestagen) og ikke-syntetisk østrogen som finnes i p-piller. For de fleste kvinner merkes ingen endring, men hos cirka fem prosent kan progesteron blokkere østrogenets effekt i skjeden. Slimhinnen i skjedeveggen blir derfor tynnere, og ved samleie kan det svi og kjennes tørt.

Spiral
For de fleste kvinner endres ikke utfloden av en kobberspiral, men hos en liten gruppe kan livmorhalsen bli irritert og produsere flere hvite blodlegemer. Dette gjør at utfloden blir mer rikelig og kan få farge.

Antibiotika
Dersom man bruker antibiotika på grunn av for eksempel halsbetennelse eller urinveisinfeksjon, kan det påvirke utfloden. Antibiotika utsondres i skjeden og hemmer melkesyrebakteriene slik at de nesten forsvinner helt. Utfloden endres og man kan lettere få soppinfeksjon.

Samleie
Ved samleie kan sædvæske gjøre at pH-verdien i skjeden stiger kortvarig. Grunnen til dette er at sædceller har vanskelig for å klare seg i det sure miljøet i skjeden. Den økte pH-verdien er kortvarig, men kan innebære at skjeden får en annen lukt.

Utflod ved sykdom


Candida (sopp)
Ved soppinfeksjon er utfloden oftest grynete, nesten som kesam, men den kan også være svært tyntflytende, nesten som vann. Soppinfeksjon i underlivet gir ofte plager i form av kløe og svie i skjedeåpningen.

Trichomonas
Trichomonas er i Norge i dag en uvanlig seksuelt overførbar infeksjon som ikke gir mannen noen symptomer. Hos kvinnen kan den imidlertid gi ulike plager. I mild form gir den bare litt illeluktende utflod, men iblant er utfloden rikelig og illeluktende. Utfloden kan være gulbrun men også blodtilblandet. Kløe og hyppig vannlating kan forekomme.

Bakteriell vaginose
Denne svært vanlige bakterieforstyrrelsen gir sparsom utflod som er illeluktende. Det merkes best rett etter menstruasjon og etter samleie, når pH-verdien er litt høyere enn vanlig. Det er vanlig at kvinner som har bakteriell vaginose synes at det kjennes tørt i skjeden og i åpningen. Iblant er svie i skjedeåpningen det eneste symptomet.

Klamydia og gonoré
Infeksjonen sitter i livmorhalsen og gir oftere symptomer i form av smerter eller mellomblødninger enn endret/økt utflod.

Streptokokkinfeksjon
Hos unge jenter og hos kvinner som har sluttet å menstruere kan halsbetennelsebakterier (streptokokker) gi utflod som kan ha innslag av blod. Skjedeåpningen blir irritert.

Utflod hos eldre kvinner


Kvinner som ikke lenger menstruerer mangler østrogen og skjedens vegger blir derfor skjøre. Melkesyrebakteriene som er skjedens forsvarsmekanisme mangler. Tarmbakterier kan øke i antall og gi ubehag. Dersom utflod oppstår er den gul eller blodtilblandet og kan være illeluktende. Hyppig vannlating er ikke uvanlig.

Diagnose og undersøkelser ved utflod


For sikker diagnose trengs gynekologisk undersøkelse. Legen kontrollerer utflodens pH-verdi og tar litt sekret for undersøkelse i mikroskop. I noen tilfeller tas prøve for bakteriedyrkning.

Behandling av utflod


Behandling av utflod må rettes mot den spesifikke årsaken, se ovenfor. Legen (først og fremst gynekologen) kan gi veiledning og behandling.

Det finnes en del reseptfrie medikamenter med tvilsom effekt, eksempelvis produkter som inneholder melkesyrebakterier for å senke pH-verdien og gjenopprette balansen. Dersom kvinnen har illeluktende utflod, kommer melkesyrebakteriene til kortvarig å få lukten til å forsvinne.

Man har forsøkt behandling med melkesyrebakterier, både i tablettform og som skjedestaver eller i tamponger. Dessverre vet man ikke hvilken melkesyrebakterie som er den beste - og heller ikke om samme melkesyrebakteriearter skal tilføres alle kvinner.

Publisert: 2016-11-23

Forfatter: Eva Rylander, Overlege i gynekologi og obstetrikk

Updater: Trond Melbye Michelsen, Overlege, PhD, fødeavdelingen Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus