Japansk encefalitt - en alvorlig sykdom som smitter fra mygg til menneske

Japansk encefalitt - en alvorlig sykdom som smitter fra mygg til menneske

Har du hørt om japansk encefalitt før? Om du noen gang skal reise til Sørøst-Asia, kan det være fint å vite om denne alvorlige virussykdommen som spres fra mygg til menneske, og som kan gi symptomer som hodepine og feber, men også alvorligere tilstander som kramper og lammelser. Førsteamanuensis Rickard Eitrem, smittevernlege i Blekinge, Sverige, forteller mer om sykdommen, vaksiner og hva du kan gjøre for å unngå å få den under ditt utenlandsopphold.

Japansk encefalitt (encefalitt betyr hjernebetennelse) er en virussykdom som smitter fra mygg til menneske, og som man kan vaksinere seg mot. Risikoen for å smittes av sykdommen er størst på landsbygden i Sørøst-Asia der myggen trives bedre enn i støyende og forurensede byer. Aller mest utsatt er uvaksinerte turister i landsbygdområdene, ettersom innbyggerne i lokalbefolkningen blir vaksinerte mot sykdommen som små.

Symptomer på japansk encefalitt

Smittevernlegen Rickard Eitrem, som lenge har interessert seg for japansk encefalitt og andre infeksjonssykdommer i vanlige turistland, mener at symptomene kan ligne mange andre symptomer på hjernesykdom i begynnelsen av sykdommen.- Ja, det dreier seg om feber, hodepine og oppkast. Men dersom sykdommen utvikler seg og blir alvorligere, kan man bli omtåket, få kramper og bli lam. Statistikken viser at en tredjedel av de som får sykdommen dør, en tredjedel får bestående handikapp mens resten blir friske, sier Rickard Eitrem.

Åtte svensker har hatt japansk encefalitt

Ifølge statistikk fra Folkehelsemyndigheten i Sverige, har hittil åtte svensker fått sykdommen siden 1994. Ingen med svensk statsborgerskap har dødd som følge av sykdommen, men derimot døde en dansk statsborger etter å ha oppholdt seg i Sørøst-Asia under en lengre tid for et par år siden. Tre nordmenn har fått sykdommen nå i nyere tid.

Rickard Eitrem har selv behandlet en svensk kvinne som ble syk av japansk encefalitt, og som etter å ha fått medisinsk hjelp, ble frisk. Det var Sveriges første tilfelle.

- Men hun hadde bare vært borte i ti dager på Bali, og tilhørte altså ikke den egentlige risikogruppen, det vil si, de som har oppholdt seg i risikoområder i fire uker eller mer. Etter den hendelsen ville jeg at flere skulle vaksineres, men da anså mine kollegaer at risikoen var for liten i forhold til antall reisende, forteller Rickard Eitrem.

Myggmiddel og myggnett er bra komplement

Ettersom japansk encefalitt smitter via mygg, kan det være lurt å ha i bakhodet at denne myggtypen er mest aktiv på morgenen og kvelden, mener Rickard Eitrem. Ifølge ham er risikoen for å smittes liten, men for å være på den sikre siden kan man bruke myggmiddel, roll-on-middel og myggbeskyttelse som komplement til myggnett i vinduene.
Om man mistenker at man har blitt smittet av japansk encefalitt bør umiddelbart søke medisinsk hjelp.

- Det finnes dessverre ingen spesifikk behandling mot japansk encefalitt. Den som blir bevisstløs og får kramper, bør få akutthjelp med en gang. Symptomene kan som sagt minne om mange andre encefalittsykdommer, og i ni av ti tilfeller er det ikke japansk encefalitt det dreier seg om, sier Rickard Eitrem.

Vaksine til både barn og voksne

Årlig er det mange fra Skandinavia som reiser til Sørøst-Asia. Rickard Eitrem anbefaler at de som skal reise til landsbygden i land som Indonesia, Thailand, Kina og India, og som skal være borte i mer enn fire uker, bør vaksinere seg. I sitt arbeid har han daglig samtaler med pasienter som lurer på noe i forbindelse med vaksiner og sprøyter. Noen anser at de ikke trenger å vaksinere seg, mens andre heller tar det sikre før det usikre.

- Det er alltid legens oppgave å ta en avgjørelse i hvert enkelt tilfelle, men det er pasienten selv som bestemmer. Noen ganger møter jeg folk som vil vaksinere seg mot japansk encefalitt til tross for at de ikke skal være borte så lenge. Da pleier jeg å si at risikoen for at du får sykdommen er liten, kanskje én på en million. Vil pasienten likevel vaksinere seg, så sier jeg ja til det. Jeg kan gi sprøyten med god samvittighet ettersom vaksinen ikke gir noen alvorlige bivirkninger, sier han.

For bare noen år siden var det derimot assosiert med alvorlig risiko å vaksinere seg mot japansk encefalitt. Den tidligere vaksinen, som sluttet å selges i 2009, var laget av musehjerne, og det fantes en økt risiko for hjerneskade.

Den nye vaksinen, som i dag fremstilles i form av andre metoder, kan gis til både voksne og barn fra to måneders alder, noe som er en gledelig nyhet for de som vil reise med barn.

- En annen god nyhet er at vaksinen kan gis med en ukes mellomrom. Tidligere måtte man vente fire uker mellom hver dose. Dette innebærer at man kan gi vaksine til personer som søker medisinsk hjelp i siste liten, sier Rickard Eitrem.

Vil du vite mer om reisesykdommer? Ta en titt på vårt vaksinasjonskart her

Publisert: 2016-02-15

Forfatter: Erika Sjöö, editor