Kobler fedme og røyking til jobbfravær

Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn med fedme tar ut tre ganger så mange sykedager som normalvektige. Tallene er ifølge Statistisk sentralbyrå på lik linje med det europeiske gjennomsnittet.

Statistisk sentralbyrå har sammenlignet tall fra den europeiske OECD- rapporten Health at a Glance med norske tall, og resultatet viste at nordmenn ligger på rundt det samme nivået som det europeiske gjennomsnittet i sykefravær. Hensikten med rapporten var å finne ut hvordan helsemessige risikofaktorer påvirker arbeidsmuligheter og effektivitet i arbeidslivet for yrkesaktive personer i alderen 50-59 år. Et viktig funn i rapporten var sammenhengen mellom fedme og høyt sykefravær.

Overvektige nordmenn i aldersgruppen 50 til 59 år er oftere borte fra jobb enn andre med lavere BMI i samme aldersgruppe, viser undersøkelsen fra SSB. I gjennomsnitt tok nordmenn med fedme ut femten sykedager i løpet av de siste tolv månedene, mens nordmenn med en BMI på under 30 kun hadde fem sykedager på tolv måneder.

Røykere har flere sykedager enn de som ikke røyker

SSBs undersøkelse viser dessuten at røykere er mer borte fra jobb enn ikke-røykere. Yrkesaktive nordmenn i femtiårene som røyker daglig hadde i gjennomsnitt syv sykedager på tolv måneder, mens ikke-røykere hadde fem sykedager. 

I tillegg til røyking hadde kroniske sykdommer en negativ påvirkning på sykefraværet. Ifølge SSBs statistikk hadde nordmenn i femtiårene med minst én kronisk lidelse, færre arbeidsdager sammenlignet med friske nordmenn i den samme aldersgruppen. Der var tallene ti sykedager mot fire hos de uten kroniske lidelser.

Publisert: 2016-11-29

Forfatter: Silje Dahl Osnes

Kilde: Forskning.no (NTB)
(http://forskning.no/overvekt-arbeid/2016/11/overvektige-har-tre-ganger-sa-mange-sykedager)

Kommentar


Regler for kommentarer

Publiser kommentar

Kommenter (1 st)

  • Navn 2017-01-30 09:54:34
Hi Ennis and thank you for your kind comments. The post is from February 2013. This theme do7s&n#821e;t have the date on the posts, but it is on my to do list to change that. Thank you for the reminder.