Informasjon

Redaksjonelle retningslinjer

Nethealths mål er å forbedre folkehelsen i form av helseopplysning og medisinsk informasjon på et språk som alle kan forstå. På denne måten medvirker Nethealth til utjevning av kunnskapskløften mellom leger og befolkning.


Publisert den: 12.09.2017

Nethealth.no er en tjeneste som er gratis for brukeren, med unntak av spesifikke tjenester som kan være avgiftsbelagte. Virksomheten finansieres i all hovedsak av sponsorer og synlig annonsering på Nethealths sider. Det er viktig å påpeke at det redaksjonelle innholdet er helt uavhengig, og at sponsorer og annonsekjøpere ikke kan påvirke innholdet til tekster og annet materiale.

Redaksjonelt arbeid/arbeidsmetode: Nethealths redaksjonelle team består av redaksjonssjef, redaktører (journalister), medisinsk sjef (lege) og webutviklere.

Det redaksjonelle innholdet til Nethealth i form av pasient- og ekspertintervjuer i tillegg til nyheter, skrives av redaktører som jobber på Nethealth.no. Alt faktainnhold – det vil si medisinske tekster, skrives av medisinske eksperter. Faktainnhold bestilles av redaksjonssjefen til Nethealth, som sammen med Nethealths medisinske sjef som også er lege, velger egnet ekspert.

Redaksjonen jobber med forskjellige områder/temaer. Redaktøren er ansvarlig for området/temaet, men materialet diskuteres og planlegges med redaksjonteamet.

Det redaksjonelle innholdet er uavhengig. Dette innebærer at verken sponsorer eller annonsekjøpere kan påvirke innholdet til tekster eller annet materiale.

Ikke-redaksjonelt innhold er annonsemerket, og skiller seg på denne måten tydelig ut fra det redaksjonelle innholdet.