Har du psoriasisartritt?

Vil du på en enkel og effektiv måte lære deg mer om leddsykdommen psoriasisartritt? NetHealth har i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund (NRF), Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Spondyloartrittforbundet (Spafo) laget en nettbasert opplysningskampanje som retter seg til deg med psoriasisartritt (PsA) eller med symptomer som stemmer overens med diagnosen – men også pårørende, helsepersonell og andre generelt interesserte kan ha stor nytte av kampanjen. Alle tekster er kvalitetssikret av Hilde Berner Hammer, PhD, revmatolog ved Diakonhjemmet sykehus, Oslo.

Kampanjen består av fem opplæringsbolker, der hver bolk avsluttes med et kontrollspørsmål. Å gjennomføre opplæringen tar cirka ti minutter, og alle svar er anonyme. Det inngår fire oppfølgende e-poster med mer informasjon til interesserte deltakere.

Velkommen til å teste kunnskapene dine og dele dine erfaringer! 

Ta testen om psoriasisartritt Ta testen om psoriasisartritt