Hjelp oss med å spre budskapet!

Psoriasisartritt (PsA) er en inflammatorisk leddsykdom som først og fremst rammer personer med psoriasis, og innebærer at ett eller flere ledd blir inflammerte. Inflammasjonen kan føre til smerte, stivhet og hevelse, og kan i verste fall føre til at leddenes struktur påvirkes. Psoriasisartrittens alvorlighetsgrad varierer dog betydelig fra person til person – fra svært mild med mest leddplager, til en alvorlig leddødeleggende variant.

Omkring 0,1 prosent av den voksne befolkningen i Norge (sett inn eksakt tall her), har diagnostisert PsA, jevnt fordelt mellom kjønnene. Den debuterer i gjennomsnitt rundt 45 års alder, hos menn noe tidligere enn hos kvinner, men kan debutere i alle aldre.

Nå kan du være med på å øke kunnskapen om psoriasisartritt – hjelp oss gjerne med å spre budskapet i ditt nettverk.

Facebook: Lik NetHealth på Facebook og få statusoppdateringer i din nyhetsstrøm.

Twitter: Twittre om kampanjen ved å dele følgende link: http://www.nethealth.no/kunnskapskampanje/har-du-psoriasisartritt/spre-budskapet/ og bruk hashtaggene #hardupsoriasisartritt og #nethealthkampanje

Instagram: Følg oss på Instagram! Legg gjerne opp bilder med hashtaggene #hardupsoriasisartritt eller #nethealthkampanje

Blogg: Spre budskapet om psoriasisartritt i bloggen din! Trenger du hjelp til å beskrive hva kampanjen handler om? Kopier teksten nedenfor og lim inn på bloggen din:

Lang ventetid på diagnose for pasienter med psoriasisartritt

Visste du at psoriasisartritt er en kronisk leddsykdom der mange rammede må vente lenge på diagnose og behandling? Psoriasisartritt er nært beslektet med hudsykdommen psoriasis. Omkring 40 prosent av alle med psoriasis får leddplager av en eller annen type. Langt fra alle disse har psoriasisartritt, men det er viktig å være oppmerksom på leddplagene så tidlig som mulig. Tidlig diagnose og behandling er viktig for å bremse sykdomsforløpet.

I dag har jeg derfor valgt å øke mine kunnskaper om psoriasisartritt for å lære meg mer om symptomene og å være oppmerksomme på de. Det gjorde jeg gjennom opplysningskampanjen Hardupsoriasisartritt.no.

Vil du også øke dine kunnskaper om psoriasisartritt? Gjør det ved å besøke http://www.nethealth.no/kunnskapskampanje/har-du-psoriasisartritt/spre-budskapet/

Spre gjerne budskapet videre etter at du har fullført kunnskapstesten slik at andre i din nærhet blir oppmerksomme på sykdommen og dens symptomer!