Om kurset

Med kurset Hva vet du om hepatitt C? vil NHI øke kunnskapen om hepatitt C hos leger og annet helsepersonell ved blant annet å belyse følgende:

  • Smitteveier
  • Symptomer
  • Diagnostikk og utredning
  • Praktiske forhold knyttet til henvisning
  • Farmakologisk behandling

Kurset omfatter fem deler med tilhørende kasuistikker samt fire informasjonsmail til interesserte deltakere.

Innholdet på Hva vet du om Hepatitt C? formidles av NHI, og er faktagransket av Soo Aleman, dosent ved Karolinska Institutet og konstituert overlege ved Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige og Knut Boe Kielland, PhD, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Sykehuset Innlandet. Kurset får ubetinget økonomisk støtte fra Gilead Sciences Sweden AB. 

Godkjenningsnummer : HCV/NO/18-03/PM/1465

Kilder

Folkehelseinstituttet: Hepatitt C - veileder for helsepersonell: www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/hepatitt-c---veileder-for-helsepers/

Den norske legeforening: Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C, versjon 8 www.hepatittfag.no

NHI: Behandling ved kronisk hepatitt C