Sjekk din kunnskap om IBD

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er et samlebegrep for sykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. De vanligste symptomene er magesmerter, løs avføring (blod- og eller slimtilblandet) og vekttap. Forekomsten av begge sykdommene øker, og i Norge har cirka 0,5-1 prosent av befolkningen IBD, der antallet tilfeller av ulcerøs kolitt er noe høyere enn Crohns sykdom. IBD debuterer vanligvis ved 15-40 års alder, og forekommer like ofte hos kvinner og menn. IBD kan ikke kureres, men riktig individuell behandling kan skape forutsetninger for god livskvalitet.

Ved å delta i kunnskapstesten på IBD-Sjekk.no lærer du deg mer om IBD og sykdommens behandling, i tillegg til hva du selv kan gjøre for å leve et godt liv med sykdommen.

Velkommen til å teste kunnskapene dine og dele dine erfaringer!

Ta testen om IBD Ta testen om IBD