Ekspert

Jonas Wadström

 • docent i transplantations-kirurgi och överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Medlem siden: 2008-06-08
Jag är transplantationskirurg på Akademiska sjukhuset, Uppsala och har 20 års erfarenhet med transplantation av njure, lever och bukspottkörtel. På senare år har jag huvudsakligen arbetat med njurtransplantation och med fokus på levande givare. Bla har jag utvecklat en ny och mer skonsam operationsmetod där njurdonatorn opereras med titthålskirurgi. Tillsammans med internationella experter har jag även sammanstället en bok om njurdonation och transplantation samt anordnat ett flertal internationella symposier i ämnet.

Besvarte svar

 1. 2008-12-05
  Får ej donera njure pga för hög glukosbelastning
 2. 2008-07-25
  Idrotta som transplanterad
 3. 2008-04-24
  Gravid och levertransplanterad?