Ekspert

Karin Strandberg

 • Specialist lung och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
 • Medlem siden: 2014-03-14

Jag är specialist i lung- och allergisjukdomar och arbetar på
Lung-allergikliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge där
jag huvudsakligen tjänstgör på vår öppenvårdsmottagning för astma-
och allergipatienter. Mitt huvudintresse är svårbehandlad astma. Vår
ungdomsmottagning för astmatiker och allergiker ligger mig extra
varmt om hjärtat! Jag disputerade 2009 på en avhandling om
astmamediciners effekt på luftvägsinflammation och bronkiell
reaktivitet

Besvarte svar

 1. 2015-03-23
  Trött av Aerius mot pollenallergi
 2. 2015-03-23
  Kan allergi gå tillbaka utan behandling?
 3. 2015-03-23
  Vaccin mot allergi
 4. 2015-03-23
  Allergisk mot granbarr
 5. 2015-03-23
  Pollenallergiker som vuxen
 6. 2015-03-23
  Kan man förebygga pollenallergi?
 7. 2015-03-23
  Hudallergi och pollenallergi
 8. 2015-03-23
  Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest