mattiasekstrom
Ekspert

Mattias Ekström

 • Medlem siden: 2015-01-19

Jag är specialist i internmedicin och kardiologi och arbetar som biträdande överläkare vid hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och är där ansvarig för prevention vid kranskärlssjukdom som kärlkramp och hjärtinfarkt. Jag har också arbetat på klinikens Livsstilsmottagning.

Jag är disputerad och har forskningserfarenhet inom området kardiovaskulär medicin och arbetar mycket med utbildning av läkarstudenter. Jag är även intresserad av att utbilda kollegor och annan vårdpersonal och har anlitats som föreläsare respektive konsult av olika läkemedelsföretag.

Besvarte svar

 1. 2015-01-28
  Simvastatin
 2. 2015-01-28
  Äggula och kolesterol
 3. 2015-01-28
  LCHF-kost och kolesterol
 4. 2015-01-28
  Var finns information om kolesterolhalter?
 5. 2015-01-28
  Vad anses vara normalt kolesterolvärde?
 6. 2015-01-28
  Biverkningar av statiner
 7. 2015-01-28
  Statinallergiker - har testat Atorvastatin, Simvastatin och Crestor
 8. 2015-01-28
  Triglycerider