matzlarsson
Ekspert

Matz Larsson

 • Överläkare lungkliniken/tobakspreventiva enheten Örebro
 • Örebro län
 • Medlem siden: 2014-02-10

Överläkare vid Lungkliniken/Tobakspreventiva Enheten (50% Lungmedicin/50% tobaksprevention) samt är rådgivare i forskningsfrågor vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Har doktorerat om effekter av passiv rökning och rökning under graviditet. Sedan 1996 arbetat praktiskt med rökavvänjning i form av beteendestöd och farmakologisk behandling. Medverkat i sex farmakologiska studier som prövare. Certifierad MINT-tränare (Kapstaden 2006) och utbildar regelbundet läkare och sjukvårdspersonal inom MI (Motivational Interviewing).

Forskar även kring nervsystems evolution; publicerat nya teorier kring musikalitetens ursprung, fiskstim och fågelflockars formationer, samt bakgrunden till synnervskorsets anatomi hos ryggradsdjur.

Besvarte svar

 1. 2015-01-19
  Maxtid för nikotinplåster?
 2. 2015-01-19
  Sluta röka utan hjälpmedel
 3. 2015-01-19
  Tonårsdottern röker
 4. 2015-01-19
  Rökavvänjningsgrupper - finns det?
 5. 2015-01-19
  Löpträning för att sluta röka
 6. 2015-01-19
  Ökar tobaksberoendet med tiden?
 7. 2015-01-19
  Svårare att sluta snusa än att sluta röka
 8. 2015-01-19
  Ansikts- och strupcancer av snusning?