Ekspert

Per Schuwert

  • leg sjukhusfysiker, röntgen, Stockholm
  • Medlem siden: 2008-06-08

Jag är legitimerad sjukhusfysiker som främst arbetat med röntgendiagnostik på Karolinska och strålterapi men är sedan 2011 verksam som representant för Lynax Prag, Tjeckien. Jag har tidigare även arbetat med ultraljud (kvalitetssäkring) samt medicinsk laser.

Publiserte sider

  1. 2008-10-02
  2. 2008-10-02
  3. 2008-10-02
  4. 2008-10-02