Lang vei til diagnose og behandling
Artikkel | Psoriasisartritt

Lang vei til diagnose og behandling

Som om det ikke var vanskelig nok å lide av den kroniske leddsykdommen psoriasisartritt, PsA, er mange rammede dessuten nødt til å vente lenge på både diagnose og behandling. Dette er problematisk da tidlig diagnose og behandling kan være avgjørende for muligheten til å bremse sykdomsforløpet.


bessie webb ljusare
Publisert den: 23.10.2017
Forfatter: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

- Det er viktig at leddsmerter blir grundig utredet, noe som iblant kan være utfordrende siden symptomene kan være utydelige. I dag går en del pasienter for lenge med leddsmerter før de får diagnosen psoriasisartritt, sier Hilde Berner Hammer, PhD og revmatolog ved Diakonhjemmet sykehus.

Ikke altfor sjelden havner pasientene i en runddans innen helsevesenet. Derfor er det viktig at kunnskap om sykdommen øker.

Ny kampanje setter fokus på sykdommen

For at flere skal få den hjelpen som er nødvendig, er kunnskap rundt sykdommen nødt til å øke – både hos pasienter og helsevesenet. Derfor har NetHealth i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund (NRF), Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo Norge), startet en opplysningskampanje med formål om å øke kunnskapen om psoriasisartritt. Kampanjen, Hardupsorisisartritt.no, er nettbasert og får økonomisk støtte fra Novartis Norge AS.

- Personer med psoriasisartritt havner ofte mellom to stoler i helsetjenesten, og forbedringspotensialet er stort. Vi gjennomfører denne kampanjen for at flere udiagnostiserte skal få en diagnose og komme i gang med behandling. Dette vil kunne føre til mindre smerte og bedre livskvalitet. Kampanjen kan også bidra til å spre kunnskap om PsA i helsetjenesten, sier generalsekretær Tone Granaas i NRF.

Forhåpninger om å forbedre helsevesenet

- Psoriasisartritt er en sykdom vi er nødt til å sette på dagsordenen. Flere med sykdommen venter altfor lenge på å få diagnose, sier Terje Nordengen, generalsekretær i PEF.

Kampanjen henvender seg først og fremst til personer med diagnosen, og dem med psoriasis og leddsmerter, men som ikke har fått diagnosen psoriasisartritt. Opplysningene de kan gi om sine erfaringer med helsetjenesten kan gi viktige signaler om hvordan helsetjenesten kan forbedres.

- Pasienter med psoriasisartritt blir ofte kasteballer mellom revmatologer og hudleger. Sjelden ser legene symptomene i sammenheng, og konsekvensen er at diagnosen kommer for sent, avslutter sekretær i styret i SpAfo Norge, Lillann Wermskog.

Kort om Hardupsoriasisartritt.no

På en enkel og effektiv måte får både pasienter, helsepersonell og generelt interesserte lære seg mer om leddsykdommen psoriasisartritt via den nettbaserte opplysningskampanjen Hardupsoriasisartritt.no.

Kampanjen består av fem opplæringsbolker, der hver bolk avsluttes med et kontrollspørsmål. Å gjennomføre opplæringen tar cirka ti minutter, og alle svar er anonyme. Det inngår fire oppfølgende e-poster med mer informasjon til interesserte deltakere, slik at de kan lære seg å leve et bedre og lettere liv med sykdommen.

Kommenter denne artikkelen

Ingen har kommentert på denne siden ennå