Intervju | Psoriasisartritt

Psoriasis påvirker hele kroppen

Psoriasis er ikke bare en hudsykdom. Den kan også påvirke andre deler av kroppen, som leddene eller hjertet. Helseomsorgen til de som lider av psoriasis bør derfor preges av et helhetssyn, mener hudlegen Mona Ståhle.


Publisert den: 08.10.2015
Forfatter: Karin Nordin

Psoriasis viser seg ofte som flakende, røde og tørre flekker på huden og i hodebunnen. Men i mange tilfeller er det ikke bare huden som rammes – psoriasis kan noen ganger utvikle seg til å bli en utbredt sykdom som finnes i hele kroppen og som påvirker flere organer; en såkalt systemisk sykdom. Tre av ti psoriasispasienter får for eksempel også problemer med betennelse i leddene, som kalles artritt (psoriasisartritt, PsA). Denne sammenhengen har lenge vært godt kjent. Det vanligste er at hudproblemene kommer først, og leddproblemene først noen år etter det. Men for noen kommer leddproblemene først, etterfulgt av problemer med huden.

− Det er viktig å undersøke leddene slik at en eventuell psoriasisartritt kan oppdages tidlig. Med effektiv behandling kan man forhindre at leddene ødelegges, sier Mona Ståhle, overlege innen hud hos Karolinska Universitetssykehus og professor ved Karolinska Instituttet.

Hun mener at legen spiller en svært viktig rolle, og anser at psoriasispasienter som får problemer med leddene bør få en henvisning til revmatolog. Som pasient kan man være oppmerksom på hovne ledd på fingre eller tær, også kalt pølsefinger eller pølsetå. Det kan ofte være tegn på artritt. Andre symptomer er fortykkede negler, negler med hulrom, psoriasis i hodebunnen eller i nærheten av analåpningen.

Psoriasis kan gi tarmsykdommer

En av ti psoriasispasienter utvikler den inflammatoriske tarmsykdommen Crohns sykdom, og ytterligere noen få får ulcerøs kolitt, som også er en tarmsykdom.

I løpet av de siste årene har det vokst fram en teori om at det finnes en sterk kobling mellom først og fremst en alvorlig grad av psoriasis og fedme, insulinresistent diabetes, høyt blodfett og høyt blodtrykk – altså det som kalles metabolsk syndrom. Hjerte- og karsykdommer blir derfor en naturlig konsekvens.

I den såkalte Nurse's health study, kunne forskerne konstatere at jo høyere Body mass index; BMI, og midjemål, desto større var risikoen for psoriasis.

− Det er lettere å behandle psoriasis med et godt resultat hos normalvektige enn hos overvektige, sier Mona Ståhle.

Økt risiko for hjerteproblemer med psoriasis

Flere forskjellige studier viser også det omvendte: at alvorlig psoriasis øker risikoen for å utvikle fedme. Alvorlig psoriasis defineres både ut ifra hvor stor del av huden som er rammet, og hvor godt pasienten responderer på psoriasisbehandlingen. Forskere har sett at pasienter med alvorlige grader av psoriasis, tilsynelatende også har en økt risiko for å rammes av hjerteproblemer. Mona Ståhle mener derfor at det finnes et sterkt behov for å undersøke hjertet til psoriasispasienter med en alvorlig sykdomsgrad.

Men akkurat hvordan metabolsk syndrom og psoriasis henger sammen, er uklart. Systemisk betennelse er en nærliggende forklaring, men gener, livsstil og forstyrret fettmetabolisme kan også være en del av forklaringen.

Kommenter denne artikkelen

Ingen har kommentert på denne siden ennå