Hver femte psoriasispasient får utilstrekkelig behandling

Til tross for over tre måneders behandling, hadde omtrent én av fem pasienter plager koblet til sin psoriasis, ifølge en ny studie.


Publisert den: 28.02.2017

I en studie har forskere ved universitetet i Umeå og Instituttet for helse- og sykepleieøkonomi i Lund, undersøkt hvor godt systematisk behandling fungerer for pasienter med psoriasis, og hvordan pasientenes livskvalitet ser ut.

– Resultatet viser at vi må fortsette å utvikle legemidlene. Altfor mange pasienter lider av at deres behandling ikke gir tilstrekkelig effekt. Det påvirker i stor grad disse pasientenes livskvalitet, sier Marcus Schmitt-Egenolf, studiens hovedforfatter og forsker ved Umeå universitet.

Etter tre måneders behandling hadde 18 prosent av alle pasienter bestående middels til alvorlig psoriasis. Disse pasientene var i større grad unge personer, røykere og med høyere BMI. I denne gruppen hadde også en større andel psoriasisartritt, en variant av sykdommen som setter seg i leddene.

– Effekten av dagens biologiske legemidler er ikke tilfredsstillende for alle pasienter. Legemidlene må benyttes på en mer optimal måte. Dessuten trenger vi en videreutvikling av legemidlene, sier Marcus Schmitt-Egenolf.

Tror du likevel - til tross for studiens resultater, at det er biologiske legemidler som er fremtiden for psoriasisbehandling?

– De siste femten årene har det skjedd mye innen biologiske legemidler, sier Marcus Schmitt-Egenolf. Ingen kan se inn i fremtiden, men det vi forventer oss er nok først og fremst biologiske legemidler.

Kommenter denne artikkelen

Ingen har kommentert på denne siden ennå